Trepleie

Akasia Trepleie tar oppdrag for private og offentlige kunder. Vi er spesialister på arbeid med trær. Alle våre trepleiere er ETW sertifiserte og har lang erfaring med stell og forvaltning av trær fra planting til felling.

Ta kontakt for en uforpliktende befaring og pristilbud.Aktsomhetsplikt
Eierne av trær i urbane områder har en aktsomhetsplikt. Denne plikten kan man oppfylle ved å la en trepleier kontrollere og beskjære trærne ved behov og med jevne mellomrom. Eventuelle ulykker blir da juridisk sett til hendelige uhell. 

Et bytre som blir ustabilt og kan velte eller miste større greiner må felles. Det å forebygge risiko er trepleierens viktigste oppgave.
ETW sertifisering (ETW - European treworker)
Et ETW-sertivikat utstedes for tre år av gangen. For å fornye sertifikatet må man dokumentere arbeidet som trepleier i 24 av de 36 siste månedene.


​ ​

Kontakt oss


Markus Schwarzmannseder
Tlf:  97019613

epost eller

trepleie@akasia.no