Akasia FM (Facility Management)

​Akasia FM har gjennom sine nærmere 120 medarbeidere et komplett fagmiljø innenfor nybygg, nyanlegg, rehabilitering, restaurering, vedlikehold og drift. Våre 15 avdelinger omfatter ulike fagområder innen eiendomsforvaltning, prosjektering, prosjekt- og byggeledelse, renhold og drift samt de viktigste bygg- og anleggsfagene.​​

Seksjonen har en mangeårig historie med utspring fra Bergen kommune og Bergen kirkelige fellesråd. De siste ti årene har vært spesielt viktig for utviklingen av organisasjonen. I denne perioden har vi bygget opp fagmiljøene og leverer nå alt innen drift,​ bygg- og anleggstjenester til Bergen kirkelige fellesråd (27 gravplasser og 70 bygg, herav 34 kirker og 5 kapell). Det samme gjelder for Akasia sine egne barnehager som per i dag består av 20 enheter.

Vi har i økende grad også levert tjenester i markedet for øvrig. Her finner man både privatpersoner og private og offentlige foretak på kundelisten.

Samme organisasjon - ny selskapsform

Tidligere har Akasia vært en del av Bergen kirkelige fellesråd, men 1. januar 2016 ble alle ansatte, oppgaver og kontrakter overdradd til Akasia-konsernet.  Medarbeiderne som jobber med FM-tjenester ble fordelt mellom selskapene Akasia Eiendomsforvaltning AS og Akasia Kirke og Gravplass AS. Sistnevnte selskap er et såkalt egenregiselskap og vil i all hovedsak levere tjenester til Bergen kirkelige fellesråd, mens Akasia Eiendomsforvaltning AS står for leveransen ellers i markedet.

Selv om Akasia FM​ nå er inndelt i to selvstendige selskap så er det viktig for oss at fagmiljøene holdes samlet. Vi har derfor en felles organisering på tvers av selskapene slik at alle våre kunder og oppdragsgivere skal få nyte godt av vår samlede kompetanse og erfaring.

SG_GULL_SORTBOKS.png

Kontakt oss 

 
Eiendomssjef
Paul Marhaug​
5559 3927 / 476 63 090
 
Prosjekt og prosjektering
Bjarne Skarestad
5559 7857 / 913 05 587
 
Drift / Bygg
Ingebrigt Norbakken
5559 3936 / 930 08 616
 
Drift / Landskap
Ole Bakke
5559 7882 / 957 04 331
 

 Elektronisk feilmelding vedr. eiendommene: eLydia
 
Vakttelefon:
(ved akutte hendelser på eiendommene)
4787 3200