Akasia

​Akasia - verdier for generasjoner.

Akasia er barnehageaktør og -utvikler og eiendomsforvalter og -utvikler (primært av kirkebygg og gravplasser). I tillegg driver Akasia et regnskapskontor.

Vi ivaretar viktige samfunnsoppgaver og bringer kulturarven videre, gjennom komplette og profesjonelle fagmiljø med fokus på kvalitet og service.

Vi har ca 500 ansatte.

Våre verdier er ansvarlig, lærende, nyskapende og åpen.