Jobb i Akasia

I Akasia er vi 550 personer som arbeider med utvikling, bygging, drift, vedlikehold og forvaltning innenfor forretningsområdene eiendom, barnehage, regnskap og gravplass. I tillegg kommer de mange oppgavene som ligger til støttefunksjonene HR, økonomi, administrasjon og IKT.

I Akasia har vi muligheter for å følge arbeidsprosesser hele veien fra start til resultat gjennom vårt komplette og profesjonelle fagmiljø. Vi har mange spennende oppgaver som løses hver dag. 
 
Hos oss kan du forvente:

  • Interessante og meningsfulle arbeidsoppgaver i en organisasjon med samfunnsansvar
  • Et tverrfaglig og kompetent miljø med korte beslutningslinjer
  • Faglige utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst og forandring 
  • Fokus på et balansert forhold mellom jobb og fritid
  • Gode velferdsordninger med fokus på individet

Vi ønsker oss flere gode arbeidskollegaer med kvalifisert bakgrunn.

Er du klar for å bli en del av Akasia?

 

Se våre ledige stillinger

Kontakt oss

Telefon:
55 59 39 00