Regnskap

 Regnskaps- og lønnstjenester

Akasia Regnskap AS 
- Autorisert regnskapsførerselskap

Akasia Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap med spesialfelt barnehager, kirkeregnskap og ideelle organisasjoner. Vi leverer i dag regnskaps- og lønnstjenester til barnehager i Bergensområdet og kirkelige fellesråd i hele Norge.

Vi leverer komplette regnskaps- og lønnstjenester inkludert all innrapportering til offentlige myndigheter. Dette innebærer blant annet månedlig lønnskjøring og økonomirapportering, komplett årsregnskap, innrapportering av lønnsopplysninger, KOSTRA-rapportering og annen rapportering til SSB, moms og momskompensasjonsoppgaver, fraværsregistrering og –statistikk.

Vi har inngående kjennskap til økonomiforvaltning i Den norske kirke, avtaleverket i KA-sektoren og god kommunal regnskapsskikk. Våre regnskapsførere har videre gode kunnskaper om Norsk Standard, regnskapsloven og bokføringsloven. Vi holder oss kontinuerlig oppdatert på endringer og nye regler.

Akasia Regnskap AS har gode, oppdaterte regnskapssystem med integrerte løsninger for lønn og elektronisk fakturabehandling, og arbeider kontinuerlig med å effektivisere og automatisere våre rutiner i samarbeid med våre kunder.

Ønsker dere en uforpliktende samtale eller tilbud?

Vennligst kontakt

Kirsten Graverholt
kirsten.graverholt@akasia.no
Tlf.: 55 59 78 85 


Kontakt oss


Akasia Regnskap AS
org.nr. 913 099 265

e-post

Skal du sende faktura til våre kunder bruk
e-post: 
faktura2@akasia.no

Skal du sende faktura til Akasia bruk e-post: faktura@akasia.no