Lukk meny
Våre tjenester Kontakt

Om Akasia

Om Akasia

Akasia er en mangfoldig organisasjon som tilbyr tjenester innenfor Barnehage, Regnskap, Facility Management og Eiendom. Vi har fokus på å levere kvalitet og service gjennom våre ca 550 ansatte.

 

Kort om våre tjenesteområder:

  • Akasia Barnehage driver 20 private barnehager med plass til 1500 barn. Vi har fokus på omsorg og trygghet.
  • Akasia Regnskap er et autorisert regnskapsførerselskap med følgende spesialfelt; barnehager, kirkeregnskap og ideelle organisasjoner.
  • Akasia Facility Management tilbyr totaltjenester innenfor eiendomsforvaltning. Vi har dyktige ansatte som jobber med renhold, elektro, service og teknikk, trepleie, rehabilitering, restaurering, ingeniør og arkitekt- tjenester. Vi har også murere, malere, tømrere og gartnere som er tilgjengelig for små og store oppdrag. Vi er i tillegg en stor tilbyder av gravstellsavtaler. 
  • Akasia Eiendom forvalter eierskapet til de eiendommene Akasia innehar. Når nye eiendommer skal utvikles er det Eiendom som er ansvarlig for at både eier- og brukerinteressene blir ivaretatt på en god måte. 

Les mer om våre tjenesteområder

 

 

I tillegg leverer Akasia tjenester på vegne av det offentlige, Gravplassmyndigheten i Bergen.

 

Kapell og krematorium

Ved Møllendal kapeller tilbyr vi seremonier for alle våre innbyggere, uavhengig av religion og livssyn. Sammen med de andre livssynsnøytrale kapellene, tilrettelegger våre medarbeidere over 800 årlige seremonier. Kapellvertene sørger for at seremonilokalene til enhver tid er rene, ryddige og fremstår verdige i møte med både pårørende, besøkende og gravferdsbyråer.  

 

Ved Møllendal krematorium gjennomføres det nærmere 2000 kremasjoner i året. Våre krematører er dyktige operatører med høy faglig kompetanse, og gjennomfører alle kremasjoner med verdighet. I tillegg til å styre kremasjonsprosessen har de ansvaret for jevnlig service og vedlikehold av kremasjonsovnene med tilhørende tekniske anlegg. Krematørene yter i tillegg service mot gravferdsmyndigheten, gravferdsbyråene samt pårørende som skal hente urne i forbindelse med askespredning.

 

Ansatte i kapell og krematorium har gjennom mange år opparbeidet seg god erfaring og vi kan vise til en trygg og profesjonell service for våre brukere.

 

Landskapsdrift og gravferd

Gravplassene er som grønne oaser i bybildet og fungerer både som sted for å sørge og minnes våre døde, men også som rekreasjonssted for byens befolkning. Akasias avdeling for Landskapsdrift og Gravferd har som oppgave å legge til rette for at pårørendes og besøkendes opplevelse av gravferder og gravplasser skal bli så god som mulig.

 

Gjennom høy kompetanse, lang erfaring og god kunnskap om lokale skikker, jobber avdelingens medarbeidere for å gjøre gravplassene vakre og gravferdene verdige.

 

 

 

Nettløsning levert av Digitalbyrået Arego Informasjonskapsler