Lukk meny
Våre tjenester Kontakt

Referanser

Akasia bruker informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Ved å klikke på «Aksepter», samtykker du i bruken av slike teknologier. Du finner mer informasjon på siden retningslinjer for personvern
Aksepter

Akasia vant konkurranse om prosjekteringsoppdrag for utvidelse av Nysæter gravplass på et område som var brukt til steinuttak for Stord kommune.

 

En av utfordringene var høydeforholdene, og hvor langt ned det var til fast grunn under utsprengte løsmasser som fantes på stedet.  En annen var hvordan best mulig oppfylle kravene til universell utforming med det gitte utgangspunkt. En tredje var hvordan eventuelle overskudsmasser kunne brukes til å bygge opp et tilgjengelig område for neste utvidelse, som er antatt å komme om femten til tyve år.

 

Løsningen ble blant annet en opptil 3 meter høy forstøtningsmur i nedkant av anlegget. Prosesjonsveien gjennom gravplassen går i en sløyfe med helt jevn stigning i forhold 1:20 med to tverrforbindelser, den ene via en trapp i naturstein. Det ble prosjektert en opptil seks meter høy fondvegg i gravplassens øvre del. Også andre steder kom grunnfjellet frem i dagen, og under arbeidets gang kunne landskapsarkitekten prosjektere inn ytterligere naturelementer i sine planer. Resultatet er en flott gravplass hvor disse elementene skaper tydelige rammer og beriker det estetiske inntrykket.

 

Restområder mot ytterkanter er belagt med singel, hvori mindre felter med kultiverte stauder og prydgress sammen med lokalt tilhørende naturlig vegetasjon er lagt inn. Den høye fjellskjæringen blir delvis kledd med klatrehortensia, skråninger er tilplantet med busker med fine høstfarger, ellers finnes det buskfelt, klipte hekker og solitærtrær.

 

Høydesprang er sikret med rekkverk og flettverksgjerder av høy kvalitet, gravplassen er forskriftsmessig avstengt med porter, og det er avsatt egne HC-parkeringsplasser. Veier er kantet med dobbel rast storgatestein, som kantforsterking mot svingebevegelser og for å gi kraftige ledelinjer.

 

Feltskilt og vannposter er utført i syrefast stål. Lyspullerter er montert langs prosesjonsveien, og alle gravfelt har tilgang på tinestrøm.

 

Et redskapshus med en ukurant takkonstruksjon hørte også med i prosjektet.

Jorden i området for neste utvidelse ble gravd opp i haug for avrenning. Med utsorterte røtter og  innblandet natursand ligger den nå som vekstjordlag over gravemassene, som består av en blanding av knuste masser og naturmaterialer. I bunnen av gravfeltene ligger det som alltid et drenslag av pukk. Etter at jorden var fjernet, ble området planert, og et tynt lag jord ble lagt over. Her får naturen ta seg til rette frem til neste utvidelse av gravplassen.

 

Akasia hadde også byggeledelsen i prosjektet.

Personvern