Elektro

Akasia sin elektroavdeling utfører prosjektering, vedlikehold, endringer og nyanlegg på elektriske kirke og gravplassinstallasjoner. Det aller meste av arbeidet vi utfører foregår på elanleggene til Bergen kirkelige fellesråd og gravplassmyndigheten i Bergen, men det vi har av overskytende arbeidskapasitet tilbys til nærliggende kirkelige fellesråd.

Våre ansatte har høy kompetanse og erfaring innen vedlikehold, feilsøking og rådgivning med blant annet:

 • Aautomatiske kirkeklokkeanlegg
 • Gravtineanlegg
 • Elektrisk oppvarming av kirker
 • Elektriske installasjoner i bygg som er listeført eller vernet av riksantikvaren og øvrige myndigheter
 • SD anlegg i kirkebygg
 • Enøk tiltak på nye og eksisterende elektriske anlegg
 • Ventilasjonsanlegg og befukteranlegg i kirkebygg
 • Rutinemessig tilstandskontroll og vedlikehold av elanlegg samt nødlys i kirkebygg
 • Ethernett, wifi og teleslyngeanlegg i kirker.
electrician, electric, electricity

Akasia kirke og gravplass AS har følgende autorisasjoner innen elektrofag:

 • Registrert elvirksomhet med elvirksomhetsid: 102184
 • Autorisert installasjonsbedrift for ekomnett med autorisasjonsnr: ENA 10300
 • Sertifisert virksomhet for installasjon av varmepumper med F-gass kategori 2, sertifikat nr: 32090
 • Godkjent lærebedrift i elektrikerfaget
electrician, electric, electricity