Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Akasia AS anser åpenhetsloven som et viktig verktøy for å fremme ansvarlig næringsliv. Akasia AS gjør allerede en innsats for å identifisere, forebygge, begrense og rapportere risikoer som kan ha en negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Bedriftens overordnede mål i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) er å forebygge ulykker, og helseskader, samt å legge til rette for et trygt og godt arbeidsmiljø.

Akasia AS arbeider med å forankre arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sine interne retningslinjer og rutiner.

 

Vår redegjørelse finner du her 

Våre etiske retningslinjer finner du her