Om oss

Visjon: Verdier for generasjoner

Alt vi i Akasia gjør handler om å ivareta verdier som vi har fått fra tidligere generasjoner, gjøre disse verdiene til våre, og tilpasse dem vår tid. Og til slutt gi verdiene videre til generasjonene som kommer etter oss.

Verdier:

Akasias virksomhet er basert på Den norske kirkes verdigrunnlag og verdiene:

 • Ansvarlig
 • Lærende
 • Nyskapende  
 • Åpen 

Strategi:

Akasia ivaretar viktige samfunnsoppgaver og bringer kulturarven videre, gjennom komplette og profesjonelle fagmiljø med fokus på kvalitet, service og kostnadseffektivitet.

 • Akasia er et kompetansemiljø for Den norske kirke innenfor eiendomstjenester og foretrukken leverandør av tjenester til verneverdige bygg og anlegg.
 • Akasia er også en konkurransedyktig leverandør av tjenester til andre bygg og anlegg.
 • Akasia leverer trepleie- og gravstelltjenester av høy kvalitet til en konkurransedyktig pris

Mesterbedrift

Medarbeiderne er Akasia sin viktigste ressurs. Vi jobber kontinuerlig for å ha en optimal utnyttelse av ressurser og kompetanse, der medarbeiderne har en kontinuerlig faglig og personlig utvikling til beste for organisasjonens mål.

Akasia er en arbeidsplass hvor profesjonalitet, medvirkning, gjensidig tillit og respekt er bærebjelkene i samarbeidet mellom medarbeidere og ledere.

Startbank

Følgende Akasia-selskaper er registrerte og godkjente som leverandører i StartBANK:

 • Akasia AS
 • Akasia kirke og gravplass AS
 • Akasia Eiendomsforvaltning AS


Sammen med Byggenæringens landsforening (BNL) og de største aktørene i næringen har Achilles utviklet StartBANK for å imøtekomme gjeldende lovgivning og et økende behov for risikostyring i leverandørkjeden. StartBANK brukes av bygg og anleggsnæringen, samt eiendomsforvaltning og har løsninger for etterlevelse og samsvar i henhold til gjeldende lovverk.

Med over 4 500 leverandører som er evaluert på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier, er StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører.

Sentralgodkjenning

HMS og Kvalitet

Medarbeiderne er Akasia sin viktigste ressurs. Vi jobber kontinuerlig for å ha en optimal utnyttelse av ressurser og kompetanse, der medarbeiderne har en kontinuerlig faglig og personlig utvikling til beste for organisasjonens mål.

Akasia er en arbeidsplass hvor profesjonalitet, medvirkning, gjensidig tillit og respekt er bærebjelkene i samarbeidet mellom medarbeidere og ledere.

Arbeidsmiljøet er preget av motiverte og endringsdyktige medarbeidere som trives og finner mening i arbeidet.

Akasias overordnede mål for helse, miljø og sikkerhet er gjennom holdningsskapende, systematisk og ansvarliggjørende HMS-arbeid å forebygge ulykker, miljø- og helseskader og legge grunnlaget for et trygt og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn

Følgende Akasia-selskaper er sertifiserte som Miljøfyrtårn:

 • Akasia AS
 • Akasia kirke og gravplass AS
 • Akasia Eiendomsforvaltning AS

 

Virksomheten oppfyller følgende kriteriesett:

0 Felleskriterier (2016)
0 L Leietaker
18 Elektrisk installasjonsarbeid
22 Maskinentreprenør
45 Byggentreprenør
46 Anleggsgartner
47 Renholdsbedrift
64 Kirkelig fellesråd og Gravferdsmyndighet

Dette innebærer at virksomhetens miljøstandard og rutiner er funnet å være i overensstemmelse med de nevnte kriterier. Virksomheten kan dermed dokumentere at strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.

Akasia er en godkjent lærebedrift i følgende fag:

 • Anleggsgartnerfaget
 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Byggdrifterfaget
 • Elektrikerfaget
 • Murerfaget
 • Renholdsoperatørfaget
 • Tømrerfaget