Prosjektadministrasjon

Akasia leverer prosjekt- og byggeledelse, koordinerende prosjekterende/utførende for oppdrag hovedsakelig knyttet til kirkebygg, gravplasser og øvrige verneverdige bygg og anlegg. Vi har også kompetanse på av nybygg og nyanlegg i forbindelse med utvidelser.

Våre prosjektledere har lang erfaring med disse typene prosjekter Vi har prosjektledere og byggeledere med lang erfaring fra denne typen prosjekter både på bygg- og landskapssiden.

Vi har også et sterkt støtteapparat i organisasjonen, og kan også bistå med:

  • Kirkelige, antikvariske og kommunale søknader
  • Anskaffelsesfaglig rådgivning
  • Rådgivning av entreprisevalg og kontraktsutforming etter Norsk Standard av prosjekterings- og rådgivningskontrakter (8401 og 8402) og utførelseskontrakter (8405,8406 og 8407) med tilhørende underentreprenørkontrakter (8415,8416 og 8417)