Tømrer/snekker

Restaurering og rehabilitering av eldre bygg krever fagfolk med spesielle evner og lang erfaring. Slike medarbeidere har vi i Akasia. Enheten arbeider tett med by- og riksantikvar i flere viktige restaurerings- og rehabiliteringsprosjekt. Det største prosjektet hittil har vært restaureringen av Mariakirken som ble avsluttet sommeren 2015.

Tømrertjenester

Tømrerne til Akasia har lang erfaring med restaurering og vedlikehold av både gamle og nyere bygg, med et spesielt fokus på tak og takkonstruksjoner, men også bærekonstruksjoner og sekundærkonstruksjoner spesielt i kirkebygg. Vi har utviklet et leverandørapparat som gjør at vi også klarer å skaffe til veie materialene som er nødvendige for å levere riktig kvalitet på alle typer bygg.

Snekkertjenester

Akasia har sitt eget snekkerverksted der vi rehabiliterer kirkedører, andre dører, vinduer og inventar. Vi har muligheten til både maskinell og prosessuell tilvirkning.

Snekkerverkstedet har også kompetanse på overflatebehandling av det de produserer, og har egne lokaler for dette.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud