Løpende avtale

Alle våre avtaler løper til de blir sagt opp. Avtalene faktureres årlig. Vi tilbyr både faktura pr. post, e-faktura og avtalegiro

Gravstell avtale

Informasjon om avdøde

Kontakt informasjon