Mariakirken

Den automatisk fredede Mariakirken fra første halvdel av 1100 tallet ble totalrehabilitert 2010 – 1015. Akasia har ivaretatt byggherres interesser gjennom både prosjektledelse og byggeledelse, og har dessuten utført de fleste utførende fag. Av disse kan nevnes spesielt Murer, Tømrer, elektro og klima.

Arbeidene har bestått av restaurering av takkonstruksjonene i de to tårnene samt det som ligger over skipet og koret. Her er det brukt tradisjonshåndverksprinsipper i alle deler av utførelsen. Både tilvirkingen av materialene og tilpasningen inn mot de originale delene er gjort med øks og annet verktøy tilsvarende oppføringstidspunktet. Taktekkingen er også skiftet. Tidligere sementfuger og murpuss er erstattet med kalkmørtel på alle utvendige murfasader. Også sprekker og sår i klebersteinene er utbedret. Innvendig er sår, skader og sementholdige partier er istandsatt med egenprodusert lesket kalk. Alle overflater er til slutt kalkmalte. All lyssetting er oppgradert og gjort om til ledd teknologi med sentral styring, på samme måte som den nye oppvarmingen som ligger usynlig under de nye polstrede stolene i kirkerommet. Det er etablert klimaregulering med befukting, avfukting og intelligent varmestyring for å oppnå optimale forhold for den mangfoldige kunsten i kirken. Nytt orgelgalleri er bygget, hvor originale gallerifronter er tilbakeført. Sakristiet er istandsatt etter setningsskader og rommet er ombygget med kjøkkenkrok, nytt brannsikkert sikringsskap og plass til sprinkleranlegg, som sikrer kirken mot brann, samt toalett og ikke minst et funksjonelt sakristirom. 

I tillegg til dette som er gjort med Akasias egne ansatte har konservatorer konservert alle de flotte kalkmaleriene, epitafier, bildemalerier, apostelfigurer, prekestol og ikke minst det flotte alterskapet i koret. Orgelet er også skiftet ut, og det er montert Sprinkling av brennbare deler av kirken. Drenerings og takvann håndteringen rundt kirken har fått ny løsning for å ivareta grunnvannstanden under kirken. Til slutt har Akasias anleggsgartnere istandsatt kirkegården slik at også omgivelsene til kirken fremstår velholdt, noe som sammen med ny utvendige belysning fremhever den flotte Mariakirken på en forsiktig og naturlig måte selv etter mørkets frembrudd.