Anleggsgartner

Våre gartnere og anleggsgartnere har gjennom flere år opparbeidet seg stor kompetanse på drift og vedlikehold av både store og små uteareal/grøntanlegg. Akasia drifter i 2017 ca 700.000 m2 park/uteareal.

Gartner og anleggsgartner

Vi kan tilby komplette leveranser på vedlikehold og rehabilitering av uteareal/grøntanlegg for kommuner, fellesråd, borettslag/sameier og private.

  • Nyanlegg
  • Vintervedlikehold
  • Maskinkosting
  • Trepleie
  • Stell av plener, hekker, buskarealer og bed.
  • Skreddersydde vedlikehold og gartnertjenester mot det private markedet
  • Gravstell

Akasia sine anleggsgartnere samarbeider også tett med våre andre fagområder. Akasia er en innovativ organisasjon der nye arbeidsmetoder og produkter blant annet forbedrer HMS for miljø, egne arbeidere og kommer kundene til gode. 

Samarbeid med mattilsynet i Bergen har blant annet bidratt til god kompetanse på plantesykdommer og skadedyr i grøntanlegg.

man grabbing a green grass wearing pair of red garden gloves