Fana NML

Minnelunden på Fana er saget ut av fjellet. Det gir innsikt i stedets geologiske historie. Bergartene på stedet oppsto som et resultat av den Kaledonske fjellkjededannelsen. Geologene regner med at dette startet for 500 millioner år siden, og at prosessen tok 100 millioner år. Det er to tektoniske plater, Laurentia og Baltica som kolliderte og ble «knadd» sammen. Fana ligger i den sørlige delen av fjellformasjonen som kalles Bergensbuene som strekker seg herfra og helt opp i Lindås.

Fjellet er wiresaget og vi kan studere de spennende formene som forteller historien om hvordan berget ble til. Man kan ane de enorme kreftene i form av trykk og varme som har foregått. Dette er grunnfjellet. Fanafjell. 

Akasia sin landskapsarkitekt har tatt dette frem i dagen, man kan gå inn på bergets eksponerte flate som buer opp mot gangveien. Nesten som å spasere inn i et skjell, man blir omfavnet av berget. Minneplatene er festet på den vertikale fjellflaten og dette gir rom for mange forskjellige refleksjoner. Om minner, om levde liv, og om menneskets plass i naturen. Om hva naturen, som vi er en del av, er. 

Minnesmerket vil bli belyst og sitteplass etableres.