Korskirken i Bergen

Korskirken totalrehabilitering 2015 – 2024. Kirken er en murkirke oppført første halvdel av 1100-tallet, med langskip fra middelalderen og korsarmer ulikt plassert på hver side av skipet på 1600 tallet.  Tårnet fra 1594 med våpenhus i vest, samt vesentlige ombygginger på 1800 tallet som utgjør det vi i dag kjenner som Korskirken. Kirken er på denne måten automatisk fredet, og står på Middelaldergrunn. Bygget har 600 sitteplasser og forvaltes av Bergen kirkelige fellesråd, men brukes av Kirkens bymisjon.

Totalrehabiliteringen foregår i ulike trinn samtidig med rehabilitering av Domkirken, hvor ulike bygningsdeler settes i stand etter tur. Med bakgrunn i tilstandsanalysene som Akasia utarbeidet før oppstart, har det vert naturlig å starte med tårnet, deretter utvendige tak og vegger. Med stillaser og tak over tak ble hele taket og veggene satt i stand. Utbedringer av råteskader på takkonstruksjonen er utført med tradisjonshåndverk, og utvendige vegger er strippet for sementpuss og har fått tilbake kalkpussede overflater. Akasia har selv håndtert prosjektledelse og byggeledelse, samt prosjektering og utførelse av murer- og tømrerfaget, blikkenslagerfaget og elektro. Ut over dette er alle blyglass vinduene restaurert og har dessuten fått nytt beskyttelsesglass utvendig. 

Arbeider med rehabilitering av kirkegården rundt kirken er nå i gang og vil ferdigstilles våren 2024. Det er også igangsatt arbeider med innvendig rehabilitering , noe som vil pågå frem til des. 2024. De fleste fagene er også her planlagt og prosjektert av Akasia, i tett samarbeid med brukerne og øvrige fag. Også dette vil i stor grad bli utført av Aaksia sine egne håndverkere, men ny varmeinstallasjon og sprinklerinstallasjon sammen med VVS utføres av dyktige samarbeidsparter. Vi ser frem til en ferdigstilt totalrehabilitering av kirken og kirkegården til julen 2024.