Domkirken i Bergen

Domkirken totalrehabilitering 2016 – 2026. Kirken er automatisk fredet murkirke fra slutten av 1100 tallet og har opp gjennom historien gjennomgått ulike tilbygg og ombygginger frem til den var ferdig bygget, som riksantikvaren har uttalt, i 1880 årene. Kirken rehabiliteres trinnvis samtidig med Korskirken, og er nå ferdig rehabilitert utvendig. Akasia kirke og gravplass AS har ivaretatt byggherres interesser gjennom prosjektledelse, prosjektering og byggeledelse, foruten utførelse innenfor de fleste håndverksfag. Her kan nevnes spesielt murer, tømrer og elektriker fagene.

Alle takene er istandsatt, deriblant et krevende arbeid med tårntak konstruksjonen som hadde omfattende råteskader. Alt arbeidet er utført etter tradisjonshåndverks metoden, med håndkraft og original verktøybruk fra den tiden det ble bygget. Dette har også vert viktig ved restaureringen av skifertekkingen på det øvrige taket. Store deler av tårnets og korets veggflater er av kleberstein med svært smale fuger. Tidligere sementfuger og resterende pussende vegger er nå erstattet med kalkmørtel.

I tillegg til egne arbeider er også kobbertekkingen på tårnet lagt om, alle takrenner er skiftet og nedløpsrørene har fått løvutkastere. Det er nå igangsatt arbeid med planlegging av innvendig rehabilitering, som også i stor grad blir utført av Akasia.