Rehabiliteringen av kirkedørene i Sandvikskirken

Etter mange måneders arbeid er rehabiliteringen av kirkedørene i Sandvikskirken nå ferdig. Arbeidet er utført av Akasia sine dyktige håndverkere.

Orginal stil

Vedlikehold av slike gamle dører er ingen enkel jobb. Dørene må demonteres og deretter faktes til verkstedet. Dørene bar også preg av mangelfullt vedlikehold over de siste tiårene.

Det er viktig å bevare den originale stilen på dørene. Håndverkerne har sammen med smeden måtte finne gode løsninger på hvordan de kan kombinere gammelt håndverk med nye, moderne krav til sikkerhet.

Arbeidet med rehabilitering av kirkedørene har vært en møysommelig prosess, og arbeiderleder for snekkerne Helge Kleemann kan fortelle at overflatebehandlingen har vært et godt stykke tålmodighetsarbeid utført av snekker Erling Sæterdal. Akasia sine håndverkere og fagledere har inngående kunnskap i de gamle håndverksmetodene og vår dyktige interiørarkitekt Siri Øiijord Haugan har bistått med valg av riktige materialer.

Et komplett fagmiljø

Akasia Eiendom har gjennom sine nærmere 130 medarbeidere et komplett fagmiljø innenfor eiendomsforvaltning, prosjektering, prosjekt- og byggeledelse, renhold, service og drift samt de viktigste bygg- og anleggsfagene. Gjennom våre fagavdelinger kan vi tilby et stort spekter av enkelttjenester og komplette løsninger alt etter hvilke behov den enkelte kunde har.

Innenfor prosjektledelse og prosjektgjennomføring kan Akasia eiendom bidra i alle prosjektets faser, fra idéstadiet til overlevert prosjekt.