Bygg og landskap

Vi har dyktige ansatte som jobber med elektro, service og teknikk, rehabilitering, restaurering, ingeniør og arkitekt- tjenester. Vi har også murere, malere, tømrere og gartnere som er tilgjengelig for små og store oppdrag.

Er du usikker på hvilket behov du har?

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.

Referanseprosjekt

Korskirken i Bergen

Korskirken totalrehabilitering 2015 – 2024. Kirken er en murkirke oppført første halvdel av 1100-tallet, med langskip fra middelalderen og korsarmer ulikt plassert på hver side av skipet på 1600 tallet.  Tårnet fra 1594 med våpenhus i vest, samt vesentlige ombygginger på 1800 tallet som utgjør det vi i dag kjenner som Korskirken. Kirken er på denne måten automatisk fredet, og står på Middelaldergrunn. Bygget har 600 sitteplasser og forvaltes av Bergen kirkelige fellesråd, men brukes av Kirkens bymisjon.

Domkirken i Bergen

Domkirken totalrehabilitering 2016 – 2026. Kirken er automatisk fredet murkirke fra slutten av 1100 tallet og har opp gjennom historien gjennomgått ulike tilbygg og ombygginger frem til den var ferdig bygget, som riksantikvaren har uttalt, i 1880 årene. Kirken rehabiliteres trinnvis samtidig med Korskirken, og er nå ferdig rehabilitert utvendig. Akasia kirke og gravplass AS har ivaretatt byggherres interesser gjennom prosjektledelse, prosjektering og byggeledelse, foruten utførelse innenfor de fleste håndverksfag. Her kan nevnes spesielt murer, tømrer og elektriker fagene.

Mariakirken

Den automatisk fredede Mariakirken fra første halvdel av 1100 tallet ble totalrehabilitert 2010 – 1015. Akasia har ivaretatt byggherres interesser gjennom både prosjektledelse og byggeledelse, og har dessuten utført de fleste utførende fag. Av disse kan nevnes spesielt Murer, Tømrer, elektro og klima.

Antveit gravplass

Antveit gravplass ligger ved Åsane kirkegård, på motsatt side av Dalavegen. Den ble åpnet 12/8 2021 etter flere års planlegging og bygging. Arealet gravplassen ligger på er flatt, og for å dele området opp i mindre og mer fattbare «rom» er det anlagt 6 monumentale steinmurer som rammer inn og hever terrenget i feltene beregnet for kistegravlegging. Disse murene er tenkt som et «svar» på murene som ligger på Åsane kirkegård. De møter også besøkende til gravplassen og gir anlegget karakter av å være et monument.

Rehabiliteringen av kirkedørene i Sandvikskirken

Etter mange måneders arbeid er rehabiliteringen av kirkedørene i Sandvikskirken nå ferdig. Arbeidet er utført av Akasia sine dyktige håndverkere.

Svolvær kirkegård

Øvsttun gravplass

Åsane kirkegård

Renovering av Korskirken

Fana NML

Minnelunden på Fana er saget ut av fjellet. Det gir innsikt i stedets geologiske historie. Bergartene på stedet oppsto som et resultat av den Kaledonske fjellkjededannelsen. Geologene regner med at dette startet for 500 millioner år siden, og at prosessen tok 100 millioner år. Det er to tektoniske plater, Laurentia og Baltica som kolliderte og ble «knadd» sammen. Fana ligger i den sørlige delen av fjellformasjonen som kalles Bergensbuene som strekker seg herfra og helt opp i Lindås.

Avaldsnes kirke

Fyllingsdalen navnet minnelund